Strona główna arrow Edukacja
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Drukuj

 

Przed Ośrodkiem
Edukacji Przyrodniczej

Edukacja przyrodnicza, jest jednym ze statutowych zadań Parków Narodowych. Istniejący od ponad 80 lat Białowieski Park Narodowy działalność edukacyjną rozpoczął u zarania swoich dziejów. Nie była to na początku edukacja ekologiczna w dzisiejszym rozumieniu, ale już od lat 30-tych XX wieku Muzeum Przyrodnicze BPN "edukowało" polskie społeczeństwo poprzez wystawy przyrodnicze i przyrodniczo-etnograficzne. Bardzo duże zasługi na tym polu położył drugi dyrektor BPN - prof. Jan Jerzy Karpiński, który był doskonałym popularyzatorem przyrody. Robił to poprzez proste i bardzo ciekawie pisane artykuły dla dorosłych i dzieci, zdjęcia, filmy, organizację wypraw terenowych. Nikomu za jego czasów nie śniło się jeszcze nazwać tej działalności edukacją, ale był to bardzo efektywny sposób uczenia ówczesnych ludzi przyrody i rządzących nią praw.

Wstęp do wiosennych
zajęć w Parku Pałacowym
Jesienne warsztaty
dla nauczycieli
Szkolny program
Ekozespołów - finał 2006

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, nazwany imieniem prof. J. J. Karpińskiego został uruchomiony w 1996 roku w odrestaurowanym dzięki dotacji NFOŚiGW zabytkowym budynku. W następnym roku budynek został doposażony w niezbędny sprzęt i pomoce dzięki kolejnej dotacji NFOŚiGW oraz dotacjom i darowiznom pochodzącym z: Ambasady Królestwa Holandii, Ambasady Królestwa Danii, Amerykańskiego Korpusu Pokoju. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN. Od tego czasu CEM BPN obejmuje swoją ofertą edukacyjną 60-70 tysięcy osób rocznie (biernie, poprzez udostępnianie edukacyjnych ekspozycji przyrodniczych), w tym około 4-5 tys. osób korzysta z oferty edukacyjnej Ośrodka, a więc uczestniczy aktywnie w różnych formach edukacji przyrodniczej (i ekologicznej).

Sztafeta
Obszarów Chronionych
Coroczna akcja
pomocy płazom
 
Ognisko

W skład oferty programowej wchodzą:

 • programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych);

 • zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały edukacyjne przygotowane przez park;

 • warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i nauczycieli;

 • zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół;

 • konkursy wiedzy o przyrodzie jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej;

 • wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie;

 • ekspozycja stała;

 • ścieżki edukacyjne;

 • cykliczne akcje przyrodnicze;

 • opracowanie pomocy dydaktycznych.

Edukacja na wyjeździe
-Dzień Ziemi 2006
 
Dzień Ziemi cd.
"Białowieska
Krama" 2006
"Białowieska
Krama" 2006 cd.
XII Wystawa Grzybów
Puszczy Białowieskiej
 
Ekozespoły
 
 • Polish
 • English
home