Ulotka o nietoperzach
 

Pracownia Naukowa BPN przygotowała ulotkę edukacyjną o nietoperzach Puszczy Białowieskiej i ich ochronie. Ulotka jest dostępna w języku polskim i angielskim. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego.Ulotka