Klimat

Klimat Puszczy Białowieskiej jest zaliczany do klimatu umiarkowanego kontynentalnego, chłodnego z wpływami klimatu atlantyckiego.

Średnia temperatura powietrza w skali roku w latach 1955-2001 wynosiła 6,8ºC. Najniższa odnotowana temperatura wynosiła –38,7ºC (1950 r.), najwyższa +34,5ºC. Średnia ilość opadów wynosi 633 mm rocznie, większość przypada na sezon wegetacyjny. Zima jest długa, pokrywa śnieżna zalega średnio ponad 92 dni. Okres wegetacyjny jest stosunkowo krótki (205 dni), o miesiąc krótszy niż w Polsce zachodniej.

Małgorzata Karczewska
Pracownia Naukowa