Lipiec w Białowieskim Parku Narodowym - 2017
 

10 lat temu

5 lipca 2007 r. 

W Białowieży spadł bardzo ulewny deszcz - stacja meteorologiczna na terenie Parku Pałacowego zanotowała 49,2 mm opadu.

17 lipca 2007 r. 

W Białowieskim Parku Narodowym gościła słynna podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która zbierała materiały do swojego „subiektywnego przewodnika po Polsce". Podróżniczce towarzyszyli: artystka-plastyk Grażyna Remiszewska z Francji i rzeźbiarz, metaloplastyk Jarosław Perszko.

W Białowieży odnotowano najwyższą maksymalną temperaturę powietrza w ciągu całego 2007 roku - wyniosła ona 33,8°C.


20 lat temu

12 lipca 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży otwarto wystawę fotograficzną Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Związku Fotografików Przyrodniczych pt. „Białowieski Park Narodowy". Na wystawie pokazano 26 zdjęć, które wielkopolscy fotograficy wykonali w Parku w lutym 1997 roku.

17 lipca 1997 r.

W Białowieży gościł poeta, noblista Czesław Miłosz. Towarzyszył mu brat Andrzej Miłosz oraz dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Karp. Odbyli oni wspólną wycieczkę bryczką do „Dębu Jagiełły", odwiedzili także Rezerwat Pokazowy Żubrów BPN.

Lipiec 1997 r.

Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego i Wojciech Adamowski z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW wydzielili 33 kwatery z samosiewami pod grupą starych dębów rosnących na wzgórzu w Parku Pałacowym w Białowieży. W listopadzie i grudniu tego samego roku kwatery ogrodzili małymi płotkami żerdziowymi w celu zabezpieczenia samosiewów, które mają dać nowe pokolenie dębów. Ogrodzenia zostały usunięte w połowie maja 2009 roku.


30 lat temu

Lipiec 1987 r.

Marcin Szańkowski rozpoczął prowadzone do 1988 roku badania nad zbiorowiskami brzozy niskiej (Betula humilis SCHRANK) w Białowieskim Parku Narodowym.


40 lat temu

11 i 12 lipca 1977 r.

W Białowieży gościł z żoną Elizabeth i córką Christiną dr Kurt Waldheim, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. W pierwszym dniu pobytu K. Waldheim zwiedził Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, rezerwat ścisły oraz obejrzał żubry na wolności. Na zakończenie dnia gościowi urządzono ognisko w uroczysku Stara Białowieża. W drugim dniu pobytu, z rana, sekretarz generalny ONZ zwiedził rezerwat pokazowy, następnie udał się do Białegostoku.

16 lipca 1977 r.

W Warszawie zmarł prof. nauk weterynaryjnych Kazimierz Krysiak, kierownik Katedry Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie, wybitny anatom i działacz ochrony przyrody (ur. 4 listopada 1907 roku). Był m.in. długoletnim przewodniczącym Rady Naukowej Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży i pomysłodawcą stopniowego uwalniania żubrów z rezerwatu białowieskiego. W 1949 roku powołał Ośrodek Badań nad Żubrem. Sam prowadził badania nad morfologią żubra.

Koniec lipca 1977 r.

Redaktor Michał Sumiński zrealizował w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN w Białowieży audycję do programu TVP „Zwierzyniec". O eksponatach opowiadał dr inż. Czesław Okołów.


50 lat temu

23 lipca 1967 r.

Białowieski Park Narodowy odwiedziła 10-osobowa grupa uczestników Sympozjum Międzynarodowego Programu Biologicznego.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł prof. Bernhard Grzimek, dyrektor ogrodu zoologicznego we Frankfurcie n. Menem, badacz i obrońca fauny ssaków Afryki. Nakręcił on tutaj reportaż o rezerwacie żubrów, który został wyemitowany w TV zachodnioniemieckiej 29 kwietnia 1969 roku. 

28 lipca - 10 sierpnia 1967 r.

W Domu Myśliwskim BPN w Białowieży wypoczywała tłumaczka literatury francuskiej Jadwiga Kukułczanka


60 lat temu

6 lipca 1957 r.

Dziennikarze Polskiego Radio w Warszawie - Tadeusz Zimecki i Kazimierz Zybert zrealizowali audycję o Białowieskim Parku Narodowym.

7 lipca 1957 r.

W Puszczy Białowieskiej urodziło się na wolności pierwsze żubrzę. Otrzymało ono imię „Potyczka".

13 - 15 lipca 1957 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł Walter Liebscher - dyplomata niemiecki z NRD.


70 lat temu

9 lipca 1947 r.

Sergiusz Riabinin przeprowadził połowy ważek w Białowieży i Białowieskim Parku Narodowym. Trafiły one do kolekcji Zakładu Zoologii UMCS w Lublinie.

Lipiec 1947 r.

Grupa studentów przyrodników UMCS w Lublinie zorganizowała tygodniową wycieczkę do Puszczy Białowieskiej. Dr J. J. Karpiński zaproponował władzom uczelnianym, aby studenci przyjeżdżali do Białowieży co roku i odbywali tu ćwiczenia bioekologiczne. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w lipcu następnego roku.


80 lat temu

6 lipca 1937 r.

Przywiezione i wypuszczone do zagrody w Nadleśnictwie Gródek w lutym 1936 roku koniki leśne typu tarpana zostały przewiezione do 28-hektarowego rezerwatu w oddz. 425 C. Na wiosnę 1938 roku zagroda ta została powiększona do 36 ha.

10 lipca 1937 r.

Adam Gottwald zakończył prowadzone od początku maja tego samego roku odłowy ryjkowców (Curculionidae, Coleoptera) na terenie Parku Narodowego w Białowieży. Zbiór ten został ujęty w opracowaniu zamieszczonym w „Pracach Instytutu Badawczego Leśnictwa" Nr 363 z 1968 roku.


90 lat temu

22 lipca 1927 r.

Zespól Teatru Reduta wystawił w lokalu kina Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, znajdującym się na terenie Parku Pałacowego w Białowieży, 5-aktową tragedię Piotra Corneille'a „Cyd" w opracowaniu Stanisława Wyspiańskiego.

Oprac. Piotr Bajko