Styczeń w Białowieskim Parku Narodowym - 2018
 

10 lat temu

18 stycznia 2008 r.

Białowieski Park Narodowy odwiedził znany polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny Krzysztof Penderecki. Autor opery „Diabły z Loudun" odbył przejażdżkę saniami po ścisłym rezerwacie przyrody.

28 stycznia 2008 r.

Prof. Zbigniew Mirek, przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, wystosował do Prezesa Rady Ministrów RP - Donalda Tuska list-apel w sprawie nadania całej Puszczy Białowieskiej odpowiedniego statusu ochronnego.

31 stycznia 2008 r.

Ekipa telewizji niemieckiej NDR zrealizowała na terenie Puszczy Białowieskiej fragment reportażu pt. „Dzika Polska", który został wyemitowany 16 marca 2008 roku. W Białowieży realizatorów zainteresowały przede wszystkim badania telemetryczne nad żubrem. Przed kamerą wystąpili: Stefan Israel - student-praktykant z Niemiec oraz Małgorzata Karczewska z Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Styczeń 2008 r.

Białowieski Park Narodowy podpisał umowę na realizację projektu pt. „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej - Kraina Żubra" i tym samym stał się oficjalnym partnerem tego przedsięwzięcia. Główny cel projektu - to poprawa sytuacji żubra, zapewnienie długoterminowej ochrony i zachowania gatunku oraz rozwój turystyki w oparciu o żubra, jako kluczową atrakcję turystyczną regionu.

 

20 lat temu

1 stycznia 1998 r.

Mgr Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa rozpoczął badania nad przepływem wody w systemie gleba - drzewo - atmosfera w siedlisku lasu wilgotnego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Prace trwały do końca marca 2002 roku.

15 stycznia 1998 r.

W galerii OBOK Białowieskiego Ośrodka Kultury w Białowieży otwarto wystawę pt. „Białowieża w starej fotografii". Przygotowali ją: Ewa Moroz-Keczyńska i Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego. Na wystawie pokazano 34 zdjęcia, które zostały wykonane w okresie od końca XIX wieku do lat trzydziestych XX wieku. Przedstawiały one ludzi żyjących w tamtym czasie oraz różne historyczne obiekty. Wystawa trwała miesiąc, wzbudzając bardzo duże zainteresowanie zwiedzających.

 

30 lat temu

3 stycznia 1988 r.

Swój wypoczynek świąteczno-noworoczny w Białowieskim Parku Narodowym zakończył prof. Jerzy Borejsza z Instytutu Historii PAN w Warszawie. Uczony od 23 grudnia 1987 roku korzystał z gościny w Domu Myśliwskim.

 

40 lat temu

16 stycznia 1978 r.

Na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego powołany został mgr inż. Stanisław Kujawiak - dotychczasowy zastępca dyrektora BPN. Funkcję tę pełnił on do 30 czerwca 1990 roku.

30 i 31 stycznia 1978 r.

W Białowieskim Parku Narodowym przebywał wraz z gośćmi generał Piotr Przyłucki - dyrektor Departamentu Wojskowego w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

 

50 lat temu

28 stycznia 1968 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła 12-osobowa grupa pracowników Ambasady USA w Warszawie.

 

60 lat temu

3 stycznia 1958 r.

W Białowieskim Parku Narodowym założono Koło Terenowe Ligi Ochrony Przyrody, które skupiało także pracowników miejscowych placówek naukowych oraz kadrę nauczycielską szkoły podstawowej. Prezesem został inż. Julian Ścibor - kierownik Ośrodka Hodowli Rzadkich Zwierząt BPN. Na początku Koło liczyło 32 członków.

23 i 24 stycznia 1958 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł prozaik i poeta Roman Bratny. Towarzyszył mu znany warszawski dziennikarz i publicysta Dominik Horodyński.

27 stycznia 1958 r.

W Warszawie odbyła się konferencja w sprawie melioracji wodnych na terenie Puszczy Białowieskiej, zorganizowana przez Departament Zagospodarowania Lasu Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych bezpośrednio z regulacją rzek Narewki i Leśnej oraz melioracją łąk w ich dolinach.

 

70 lat temu

30 stycznia 1948 r.

Białowieski Park Narodowy otrzymał 4 łosie urodzone w Szwecji w 1947 roku. Z powodu wymęczenia podróżą i wycieńczenia w tym samym dniu padła jedna łoszka, a 5 lutego - jeden łoszak. Przy życiu pozostały: byk „Szalej" i łosza „Szczwana". Taki był początek wznowionej w Puszczy hodowli regeneracyjnej łosia. Rezerwat łosi składał się z trzech zagród o powierzchni użytkowej 48,14 ha i mieścił się w oddziale 420, przy osadzie Zwierzyniec. W 1957 roku, w związku z trudnościami hodowlanymi, rezerwat ten został zlikwidowany, a przebywające w nim łosie wypuszczone na wolność.

 

80 lat temu

9 stycznia 1938 r.

W lokalu Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży za zajęcie I miejsca w konkurencji międzynarodowej w dziale „żubry" na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie.

21 stycznia 1938 r.

W Skrwilnie (pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie) urodził się dr Zbigniew A. Krasiński. W 1961 roku ukończył Wydział Weterynaryjny SGWW w Warszawie. Swoje życie zawodowe związał z Białowieżą. Z dniem 15 czerwca 1961 roku rozpoczął pracę w Białowieskim Parku Narodowym - początkowo jako stażysta, następnie na stanowiskach: adiunkt ds. hodowli żubrów, starszy asystent naukowo-badawczy i adiunkt. Na emeryturę odszedł z dniem 31 grudnia 2004 roku. Przez ponad 40 lat czuwał nad zdrowiem białowieskich żubrów, a także prowadził prace badawcze nad nimi. W 1976 roku obronił pracę doktorską nt. dynamiki i populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej, otrzymując stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych. Autor lub współautor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych poświeconych głównie biologii i ekologii żubra. Jest też współautorem (razem z żoną, prof. Małgorzatą Krasińską) monografii przyrodniczej żubra. Zajmował się również fotografiką, wiele jego zdjęć znalazło się w albumach i innych wydawnictwach o żubrze.

Styczeń 1938 r.

Na początku miesiąca przebywająca w klatce na terenie Białowieskiego Parku Narodowego niedźwiedzica „Lola" urodziła dwoje młodych, którym nadano imiona „Jaś" i „Małgosia".
"Warszawska wytwórnia Awangarda ukończyła prace nad filmem „W puszczy" według scenariusza i pod kierunkiem dra Jana Jerzego Karpińskiego. Zdjęcia do filmu zrealizowano w Parku Narodowym w 1937 roku, Film ukazał się w dwóch wersjach: szerokotaśmowej (300 m) i wąskotaśmowej (120 m). Zalecany był do pokazów w szkołach.

 

90 lat temu

Styczeń 1928 r.

Na wystawie myśliwskiej w Berlinie, zorganizowanej pod hasłem „Zielony Tydzień", zaprezentowano okaz wspaniałego żubra, upolowanego podczas I wojny światowej w Puszczy Białowieskiej (podpis głosił, że został on zdobyty w okolicy Białegostoku). Rycinę z tym okazem zamieściła „Wielkopolska Ilustracja" w numerze z dn. 15 lutego 1928 roku.

Oprac. Piotr Bajko