„PNRP” 37(4) – 2018 r.

 

Mszaki Puszczy Kampinoskiej i okolic. Zarys historii badań

STRESZCZENIE

Puszcza Kampinoska objęta jest ochroną w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest jednym z największych parków narodowych w Polsce. Obiekt ten należy do najbogatszych i dobrze opisanych pod względem liczby gatunków roślin naczyniowych a także grzybów, nie ma natomiast opracowanej pełnej i aktualnej monografii brioflory. Przez wiele lat jako główne źródło danych na ten temat podawano najczęściej jedynie opracowanie Romana Kobendzy pt. „Stosunki Fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej" z 1930 roku. Ważnym uzupełnieniem tej pracy jest inna monografia pt. „Mszaki okolic Warszawy" (autorzy: B. Hryniewiecki, K. Stefanowicz-Owczarska, I. Rejmentówna, K. Lublinerówna), która ukazała się w 1937 roku w tej samej, co praca R. Kobendzy serii wydawniczej „Planta Polonica. Materiały do flory polskiej" redagowanej przez Bolesława Hryniewieckiego. Materiały zawarte w innych różnorodnych pracach, zarówno wcześniejszych z XIX wieku (F. Błońskiego, J. Steinhausa) jak też z drugiej połowy XX wieku, obejmujących publikacje briologiczne (I. Rejment-Grochowskiej, D. Sobotki, J. Mickiewicz), wybrane opracowania niepublikowane (m.in. wydawnictwa zielnikowe, prace dyplomowe), prace fitosocjologiczne oraz różne publikacje współczesne, pozwalają obecnie na przedstawienie syntezy zgromadzonych danych. W opracowaniu przedstawiono historię badań mszaków w Puszczy Kampinoskiej i okolicach z uwzględnieniem m.in. Bielan na obszarze Warszawy. Zestawiono listę gatunków mszaków podawanych z badanego obszaru, wraz z cytowaniem oryginalnych prac zawierających dane źródłowe. Dla poszczególnych gatunków podano stanowiska, z których pochodzą dane o ich występowaniu odrębnie dla Puszczy w granicach KPN, otuliny Parku oraz najbliższych okolic. Z obszaru PK i okolic podano w sumie 254 gatunki mszaków, w tym: 44 wątrobowce i glewiki oraz 210 mchów. W tej liczbie 234 gatunki (41 wątrobowców i glewików oraz 193 mchów) podano z obszaru KPN wraz z jego otuliną oraz 210 gatunków z samego Parku (38 wątrobowców i glewików oraz 172 mchy). W liczbach tych pominięto gatunki podane błędnie, natomiast znajduje się wśród nich kilka taksonów, których występowanie na tym obszarze może być uznane za niepewne. Zgodnie z opracowanym podsumowaniem liczba mszaków dotychczas stwierdzonych w Puszczy i najbliższych okolicach jest obecnie przeszło dwukrotnie większa niż w pierwszym zestawieniu z monografii R. Kobendzy, a także znacząco wyższa niż w dotychczas podawanych w literaturze szacunkach. Znacząca część danych w niniejszym przeglądzie ma charakter w różnym stopniu historyczny, a opracowany spis mszaków z pewnością wciąż nie obejmuje wszystkich gatunków występujących na tym obszarze. Puszcza Kampinoska wymaga, więc pod tym względem dalszych badań i można oczekiwać, że liczba stwierdzonych tu gatunków będzie większa.