29 grudnia 2022 roku obchodzimy 101 rocznicę ustanowienia ochrony ścisłej

      w Białowieskim Parku Narodowym!

 

Dziś mija 101 lat odkąd 5 fragmentów Puszczy Białowieskiej zostało objętych ochroną jako rezerwaty przyrody. Fragmenty te zostały wybrane przez rządową komisję, kierowaną przez profesora Władysława Szafera, między innymi dzięki temu że były to obszary nieomal nietknięte ręką ludzką. Na ich stan zachowania w początkach XX wieku roku wpłynęła przeszłość Puszczy Białowieskiej: ochrona nadana przez królów I Rzeczpospolitej i władców Imperium Rosyjskiego, a przez to ograniczone użytkowanie zasobów leśnych na przestrzeni wieków.

Od czasów ustanowienia rezerwatów w ochronę Puszczy Białowieskiej angażuje się wiele ośrodków naukowych, instytucji oraz działacze społeczni. Na przestrzeni lat rezerwaty zostały przekształcone w Białowieski Park Narodowy, którego powierzchnia ulegała zmianom, aż do powiększenia go w 1996 roku do obecnych 10,5 tys. ha. Parkowi, jak i całej Puszczy, zostały nadane wyróżnienia i międzynarodowe odznaczenia: uznanie za Rezerwat Biosfery (1977 r.), wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1979 r.). Dziś, przebywając w Puszczy, wciąż czuć jej wyjątkowość, bogactwo, różnorodność - wszystko to w różnych aspektach: przyrodniczym, kulturowym, historycznym.