INWAZJA OBCYCH - IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
 

Konferencja naukowa w dniach 9-10 października 2023 r. w Białowieskim Parku Narodowym.

 

 

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości o zagrożeniach, jakie niosą obce gatunki inwazyjne zwierząt dla przyrody Polski. Skierowana jest do pracowników takich instytucji, jak: Parki Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Polski Związek Łowiecki, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna oraz lekarze weterynarii wolnej praktyki, samorządy, pracownicy naukowi, organizacje pozarządowe. Działanie uzyskało finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i honorowe patronaty: Ministra Klimatu i Środowiska - Pani Anny Moskwy, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Pana Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego, Głównego Lekarza Weterynarii - Pana Pawła Niemczuka. Białowieski Park Narodowy zaprasza do uczestnictwa w formule online konferencji na kanale YouTube Białowieskiego Parku Narodowego:

Białowieski Park Narodowy - YouTube

i profilu FB Białowieskiego Parku Narodowego:

Białowieski Park Narodowy | Facebook

Link do podstrony dedykowanej konferencji:

https://www.bpn.com.pl/konferencja/index.html